SCANVIK TRÄ LIM PROFI - klej stolarski wodoodporny

 

OPIS PRODUKTU

SCANVIK TRÄ LIM PROFI jest specjalnym klejem do drewna na bazie polioctanu winylu.

Tworzy połączenia odporne na działanie zimnej wody. Pod względem siły klejenia odpowiada grupie D 3 i normie SS - EN 204 / 205. Fuga po sklejeniu jest całkowicie przeźroczysta.

 

ZASTOSOWANIE

SCANVIK TRÄ LIM PROFI zalecany jest szczególnie do klejenia konstrukcyjnego okien, drzwi, ram z listew drewnianych i innych materiałów pochodzenia celulozowego, gdzie zwykłe kleje PVA nie spełniają wymogów odporności na wilgoć i wodę.

 

DANE TECHNICZNE

Właściwości przed zastosowaniem:

Typ kleju: klej prosty

Czynnik wiążący: dyspersja PVA-c

Rozpuszczalnik: woda

Lepkość: ca 15000 cP

Kolor: biały

Gęstość: 1,1 g/cm3

Substancje stałe: 49% objętościowo

Zużycie 150-200 g/m2

Nacisk: 2 - 6 kg/cm2 standardowo

5 - 6 kg /cm2 w maszynie prasującej

Rozcieńczalnik: woda, nie rozcieńczać

Palność: klej jest niepalny

Punkt zapłonu: -

Magazynowanie: 1 rok w temp.+10 do 20° C w zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem

Nakładanie: szpachelka, wałek, pędzel

Czyszczenie narzędzi: woda

Właściwości po zastosowaniu:

Kolor: przeźroczysty

Pełna przyczepność: patrz tabelka

Wytrzymałość: patrz tabelka

Odporność na wilgoć: grupa D 3 norma SS - EN 204 / 205

 

SPOSÓB UŻYCIA

Klejone powierzchnie powinny być czyste i suche. Optymalna temperatura klejonego materiału i otoczenia wynosi +18 do+20° C. Wilgotność drewna powinna wynosić 8-12%. Nałożyć SCANVIK TRÄ LIM PROFI równą warstwą na obu sklejanych powierzchniach. Czas montażu po rozprowadzeniu kleju wynosi 0-5 minut. Połączenie sklejonych powierzchni powinno nastąpić gdy klej jest jeszcze mokry. Klejone powierzchnie po złączeniu obciążamy na około 5-15 minut. W zależności od warunków zewnętrznych (tj. ilości nałożonego kleju, zdolności wchłaniania materiału, temperatury i wilgotności powietrza) czas montażu i nacisku mogą ulegać zmianie. Dlatego w każdym przypadku powinny być wykonane próby. Pełną wodoodporność złącze uzyskuje po 7 dniach.

 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE

W testach uzyskano następujące wartości siły ścinania dla drewna buku :

Czas nacisku

(N/cm2)

 

5 min .

200

 

20 min .

900

 

30 min .

1100

 

Wytrz . końcowa

1500

 

 

Zastosowany nacisk: 5 kg

Oferta klejówStrona głównaOferta handlowa