SCANPLAN KF


MASA SAMOPOZIOMUJĄCA

SCANPLAN KF jest samopoziomującą masą podłogową stosowaną przy warstwach o grubości 2-20 mm wewnątrz pomieszczeń .

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI :

Powierzchnia powinna być czysta, a wszelki słaby lub porowaty beton usunięty. Duże nierówności i ubytki powierzchni należy zeszlifować i zaszpachlować, a następnie odkurzyć całą podłogę.

Tak przygotowaną powierzchnię zagruntować preparatem Scanvik PRIMER GP rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3.

Na powierzchniach o dużej chłonności zalecana jest dwukrotna aplikacja rozcieńczonego podkładu. Prawidłowo wykonane gruntowanie zwiększa przyczepność podłoża.

MIESZANIE :

Zaprawę należy mieszać w agregacie mieszająco - pompującym lub używając elektrycznego mieszadła do zapraw.

Gotową masę uzyskuje się dodając do 5 - 5,3 l zimnej, czystej wody 25 kg (worek) suchej zaprawy i mieszając przez min. 3 minuty aż do uzyskania jednorodnej konsystencji (bez grudek).

Użycie wody w ilości większej niż podana w instrukcji, spowoduje spadek wytrzymałości

i rozwarstwienie się zaprawy.

W okresie zimowym, gdy sucha zaprawa jest zimna, należy zastosować letnią wodę.

ZASTOSOWANIE :

Gotową masę należy zużyć w ciągu 30 minut po wymieszaniu, nakładając specjalnym agregatem lub rozprowadzając listwą z regulowaną szczeliną, a następnie odpowietrzyć kolczastym wałkiem.

TWARDNIENIE :

Temperatura w pierwszych dniach po zastosowaniu zaprawy musi być wyższa od + 5ş C .

Świeżo wylany SCANPLAN KF należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, skrajnym oddziaływaniem wysokich i niskich temperatur, przeciągami, etc.

ZUŻYCIE MATERIAŁU:

Ok. 1,6 kg SCANPLAN KF na 1m˛ / 1 mm

PRZECHOWYWANIE:

W oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu SCANPLAN KF można przechowywać 6 miesięcy.

  

UWAGI.

  1. Środek drażniący.
  2. Zawartość: cement.
  3. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu z oczami wypłukać dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Oferta klejówStrona głównaOferta handlowa