SCANVIK GOLVLIM EKO
klej do wykładzin podłogowych i ściennych

Opis produktu:
SCANVIK GOLVLIM EKO jest klejem prostym do klejenia na mokro i półsucho w przypadku mocowania do podłóg, oraz do klejenia na mokro w przypadku mocowania do ścian. Klej produkowany jest na bazie akrylatu, który zapewnia doskonałą odporność na działanie wilgoci, ciepła i środków zmiękczających. Klej charakteryzuje wysoki współczynnik wytrzymałości końcowej.

Zastosowanie:
    Podłogi:
Wykładziny winylowe, jednorodne lub z warstwą spodnią wykonaną z włókna szklanego lub wełny mineralnej. Wykładziny wykonane z włókna z lub bez warstwy spodniej wykonanej z pianki, mocowane do podłoża z płyty pilśniowej lub wiórowej oraz suchego betonu. W przypadku występowania wilgoci należy zaizolować środkiem Fuktspärr 1100.
    Ściany:
Wykładziny winylowe o grubości przekraczającej 0,6 mm, jak również pianka winylowa z lub bez warstwy spodniej wykonanej z włókna, włókna szklanego lub wełny mineralnej.

Dane techniczne:

    Właściwości przed zastosowaniem:
Typ kleju:                     klej prosty
Środek wiążący:        plastyczne środki dyspersyjne z domieszkami
Kolor:                            biały
Konsystencja:            tixotropowa
Lepkość:                     72.500 +/- 2.500 cP w temperaturze 25°C
pH:                                ca 7,5
Masa sucha:               70 +/- 1%
Gęstość:                      1.300 +/- 10 kg/m3
Rozcieńczalnik:         woda; kleju nie należy rozcieńczać
Czas schnięcia:         patrz sposób użycia
Narzędzia:                   podłogi: szpachla z ząbkami
                                        ściany: wałek wykonany z perlonu lub wełny owczej
Palność:                       klej i połączenia wykonane z kleju nie są palne
Środek czyszczący: woda przed wyschnięciem kleju
Magazynowanie:       1 rok w temperaturze 10-20°C w zamkniętym opakowaniu; chronić przed działaniem mrozu
Temperatura pracy:  klej należy stosować w temperaturze 15-25°C

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być czyste, równe, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i tłuszczu.

Podłogi wchłaniające wilgoć:
Jednorodne wykładziny winylowe lub z warstwą spodnią wykonaną z włókna szklanego, wełny mineralnej i pianki; należyzamocować niezwłocznie po pokryciu klejem lub zgodnie z podanym czasem montażu wynoszącym od 0 do 30 minut.

Podłogi nie wchłaniające wilgoci:
    Przy klejeniu na półsucho:
Klej musi przeschnąć do momentu gdy przy dotyku nie "moczy" palców, około 30-60 minut w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Czas montażu: około 2 godzin, czas ten również uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza.
    Przy klejeniu dwustronnym:
Połóż wykładzinę na mokry klej, dociśnij do podłoża, a następnie podnieś ją. Pozostaw powierzchnie pokryte klejem do przeschnięcia, około 30 minut. Ponownie umieść wykładzinę na podłożu i dokładnie dociśnij.

Rozprowadzanie kleju i dociskanie do podłoża:
    Podłogi:
Klej rozprowadź na podłodze przy użyciu szpachli zaopatrzonej w ząbki. Dokładnie dociśnij wykładzinę do podłoża, tak aby między wykładziną a podłożem nie pozostało powietrze. Zużycie kleju 1 litr na 4-6 m2, w zależności od rodzaju materiału i podłoża.
    Ściany:
Rozprowadź klej na ścianie przy użyciu wałka zrobionego z perlonu lub wełny owczej. Niezwłocznie umieść wykładzinę na ścianie. Dokładnie dociśnij wykładzinę do podłoża. Sprawdź czy pomiędzy podłożem a wykładziną nie pozostało powietrze.
Nie należy nakładać kleju na większą ilość tapety niż jest potrzebna do jednorazowego wykorzystania. Zużycie kleju 1 litr na 4 m2, w zależności od rodzaju materiału i podłoża.

Oferta klejówStrona głównaOferta handlowa